Future Forum Danubia 2020

Mit hoz a következő évtized?

A Future Forum Danubia konferenciát az ismert körülmények miatt elhalasztottuk, találkozunk 2021-ben!

2021-ben találkozunk!

 

 

 

Főtámogató

otp.svg

 

 

Támogatók

logofelho

 

 

 

Kedves Partnerünk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a Future Forum Danubia 2020 konferenciát a tervezettől eltérő formában tartjuk meg. Sajnálatos módon a koronavírus-járvány a tengerentúlon és néhány európai országban nem a várt ütemben csillapodott. A rendezvényünkre az Egyesült Államokból, Kanadából, az Egyesült Királyságból és a világ más országából vártunk volna előadókat, azonban az előadók utazási lehetőségei még 2020. júliusában sem tisztázottak. A legtöbb országban – a várakozásaink ellenére – továbbra is limitált a légi forgalom és kötelező a ki- és beutazók számára a karantén. Ráadásul számos nemzetközi vállalatnál a cég globális politikája szerint a vezetők és a munkatársak továbbra sem vehetnek részt céges rendezvényeken, nem képviselhetik személyesen a vállalatukat. 

A fentiek alapján arra az elhatározásra jutottunk, hogy az erre az évre tervezett Future Forum Danubia konferenciát más formában rendezzük meg. Mindvégig fontos volt számunkra, hogy az ország és a régió trendjeit, a következő évtized vízióit közösen és személyesen beszéljük meg, hogy teret adjunk az elmélyült gondolkodásra és az eszmecserére. Ezt egy online szervezett esemény sajnos nem képes pótolni. Így arra a döntésre kényszerültünk, hogy a konferenciát az eredeti koncepció szerint csak jövőre indítjuk útjára. A már regisztrált résztvevőinknek köszönjük bizalmukat, még ezen a héten visszautaljuk számukra a részvételi díjat. 

Szeretnénk arról is tájékoztatni, hogy 2020 őszére a konferencia tematikáját követve több kisebb eseményt szervezünk, megtartva a Future Forum Danubia eredeti eszmeiségét: a jövőorientáltságot, a neves külföldi sztárelőadók részvételét és a zártkörűséget. Ezen események részleteiről később értesítjük Önt is. 

Köszönjük megértését és kellemes nyarat kívánunk! 

A szervezők nevében: 
Dr. Kozák Ákos

Program

A remény helyreállítása a politikában A remény helyreállítása a politikában

Az elmúlt tíz évben - a 2008-as globális gazdasági válság óta - a politikai és gazdasági intézmények egzisztenciális válsággal és egyre növekvő legitimitási deficittel küzdenek világszerte.

A gazdasági kiábrándultság, a fennálló politikai bénultság, a társadalmi feszültségek és a terrorista fenyegetések súlyosan aláásták azt a vágyott egységet, amely egykoron az Európai Unió megteremtését és a globális rendet támogatta.

A demokratikus intézményekkel, politikusokkal és honfitársainkkal szembeni bizalmatlanság drámaian megnövekedett, a közvéleményt az általános félelem és bizonytalanság hatja át. A politikában nagy szükség van a reményre és az optimizmusra. E szekcióban különféle alternatív megközelítéseket kínálunk a remény és a bizalom helyreállításához.
15:30-ig

érkezés

17:00

a Future Forum Danubia megnyitója

17:25
17:55

Manuel Castells – nyitó előadás

19:45

ültetéses nyitóvacsora

21:00

esti program

A bizalom és együttműködés kiépítése a gazdaságban A bizalom és együttműködés kiépítése a gazdaságban

A hosszú távon fenntartható és társadalmilag befogadó fejlődéshez elengedhetetlen a széleskörű gazdasági növekedés, ez teremti meg a jövedelmi lehetőségeket az életszínvonal javulásához.

A növekedés elérése érdekében az érintetteknek hatékonyan együtt kell működniük, ez az együttműködés azonban nagyfokú bizalmat igényel.

A panelbeszélgetések célja annak bemutatása, miként lehetne növelni ezt a bizalmat, továbbá hogy rávilágítson a régió gazdaságának kulcsfontosságú területeire, ahol fokozott együttműködésre van szükség.
7:30-tól

reggeli

9:30

Tomáš Sedláček – nyitó előadás

10:10

Sonja Zmerli – előadás

10:35

Guy Standing – előadás

11:00

kávészünet

11:20

Tomáš Sedláček, Guy Standing, Sonja Zmerli – panelbeszélgetés

13:00 – 14:00

ebédszünet

14:20 – 16:25

szekcióülések Andreas Bergh, Duda Ernő, Heal Edina, Per Hilmersson, Kapitány István (felkérés alatt), Virginie Pérotin, Guy Standing, Stumpf István, Tardos Gergely, Vass Róbert, Sonja Zmerli

Bizalomépítés és -növelés a gazdaságban
A szabadság, a biztonság és a gazdasági növekedés alapja a bizalom. A régióra jellemző, hogy a demokratikus intézményekbe, az üzleti életbe és a vállalkozókba vetett bizalom alacsony. Az egyének gyakran nehezen tudnak együttműködni és megbízni a köz- és privátszféra intézményeiben. Hogyan erősíthetik a feléjük irányuló bizalmat az intézmények és a vállalkozások, hogyan válhat a bizalom a növekedés egyik alappillérévé?

Az erős intézményrendszer fontossága
Az erős és átlátható intézmények elengedhetetlenek a jogállamiság érvényesülésének biztosításához, valamint a gazdasági fejlődés támogatásához és a közösség jólétének fokozásához.
A hatékony intézmények jelenléte nemcsak egy ország fejlődésének és alkalmazkodóképességének javítását szolgálhatja, hanem a politikába vetett bizalom szintjét és általában a demokratikus stabilitást is növeli. Hogyan javíthatjuk kormányzati és közszolgáltatásainkat? Hogyan erősíthető a demokrácia az alkotmányos intézmények és a demokratikus folyamatok innovatív kialakításával? Hogyan tudnak az erős intézmények hozzájárulni a politikai elszámoltathatóság növeléséhez, továbbá az állampolgárok bevonásának elősegítéséhez?

Alkalmazkodás a megváltozó munkaerőpiachoz
A bizonytalan helyzetben lévő munkavállalók számára egyre több kihívást tartogatnak a következő évtizedek: a digitalizáció, a robotizáció és a mesterséges intelligencia elterjedése a gazdaságban; néhány nagyobb multinacionális vállalat távozása; a korábban megszerzett ismeretek csökkenő relevanciája; a globális gazdaság központjának kelet felé sodródása; a megapoliszok kialakulása. Mit lehet tenni a munkaerőpiacon az új kihívásokhoz való alkalmazkodás elősegítése érdekében?

Alkalmazkodás a megváltozó üzleti környezethez
Robotizáció, mesterséges intelligencia által vezérelt gazdaság, sharing economy, rugalmas munkarend, data economy, növekvő egyenlőtlenségek - ezek a tendenciák dominálnak a gazdaság és a vállalkozások diskurzusában az elmúlt években. Mit indukálnak ezek a trendek a régióban, hogyan reagálnak a vállalatok és az állami szereplők ezekre a változásokra?
16:25 – 16:45

kávészünet

16:45 – 17:15

szekciók lezárása

17:30 – 19:00

szakmai program

19:30

svédasztalos vacsora

20:30

esti program

A közösség jólétének biztosítása A közösség jólétének biztosítása

A társadalmi jóllét kérdése a közelmúltban került a gazdaságpolitikai viták előtérbe és kapcsolódott a gazdasági növekedés kérdéséhez.

A jóllét mint sokrétű fogalom nemcsak az egyén jólétére és pénzügyi biztonságára utal, hanem társadalmi egyenlőségére is.

A panelbeszélgetés célja olyan területek bemutatása, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek egy társadalom jóllétének növeléséhez.
7:30–tól

reggeli

9:10

Richard Gerald Wilkinson – nyitó előadás

9:50
10:10

kávészünet

12:00 – 13:00

ebédszünet

13:00

szekcióülések Andor László, Balázs Zoltán, Csák János, Czakó Borbála, Adam Heribert, Juha Leppänen, Kogila Moodley, Paul Schreyer, Richard Gerald Wilkinson, Zlinszky János, Ürge-Vorsatz Diána (felkérés alatt)

Társadalmi jóllét a 21. században
Az olyan tendenciák, mint az erősödő globális verseny, a nagyszabású migráció, a társadalom elöregedése és a csökkenő termékenységi ráta teszik próbára az európai jóléti államokat. Ezeknek a jóléti államoknak sürgős struktúraváltásra van szükségük a 21. század igényeinek kielégítéséhez. Milyen hatással vannak ezek a demográfiai változások a társadalomra? Hol találhatunk innovatív kormányzati megoldásokat a jóléti államok fenntartásának kihívásaira?

Fenntartható gazdaság és társadalom
A világ végérvényesen elindult egy fenntarthatóbb energiarendszer irányába – ahogy ezt a párizsi klímaegyezmény eredményei is megmutatták. Milyen megoldások vannak az éghajlatváltozás kockázatainak kezelésére, beleértve annak a foglalkoztatásra gyakorolt hatását? A világ számos országa már javasolta a Green New Deal elfogadását, válaszul az éghajlatváltozással kapcsolatos növekvő aggodalmakra. Hogyan valósítható meg egy ilyen program a közép-kelet-európai régióban anélkül, hogy gátolná annak gazdasági növekedését? Milyen nemzetközi együttműködésre lenne szükség egy ilyen program sikeréhez?

Pozitív nacionalizmus Közép-Európában
A jelenlegi zavaros nemzetközi környezetben a nemzeteknek arra kell fókuszálniuk, hogy mi köti össze a nemzet tagjait, nem pedig arra,
hogy mi választja szét őket. A nemzetnek egy közös reményekre építő közösségként kell működnie, amely kiszolgálja minden ember alapvető társadalmi igényeit. A pozitív nacionalizmus - mely a nemzet közös értékein és elvein alapul, nem pedig faji, etnikai vagy vallási különbségeken - egyszerre erősítheti a nemzeti érzést és a demokráciát a 21. században. Mely tényezők segíthetik elő, vagy akadályozhatják a pozitív nacionalizmus kialakulását? Melyek a befogadó nacionalizmus legjobb példái világszerte?

Új sikerindikátorok a régió számára
„Egyenlő”, „igazságos”, „fenntartható”, „együttműködő”, „adaptív”, „egészséges”, „boldog” - a politika számos különböző érték köré szervezi a társadalmat, amelyek nem pusztán gazdasági jellegűek, vagy nem a hagyományos GDP-mutatókon alapulnak. Annak ellenére, hogy a materiális kérdések - fizetések és nyugdíjak - kiemelkedő jelentőségűek a közép-európai társadalmak számára, elengedhetetlen, hogy a nemzeti siker fogalmának meghatározásakor olyan mutatókat használjunk, amelyek túlmutatnak ezeken. Melyek lehetnek a megfelelő mutatók, amelyek illeszkednek az adott ország történelméhez, társadalmához és gazdasági struktúrájához? Milyen sikerindikátorokkal rendelkezünk a GDP-n túl?
14:00

interaktív beszélgetés

15:00 – 15:15

kávészünet

15:15 – 15:40

szekciók lezárása

15:45 – 15:55

a Future Forum Danubia záróeseménye

16:00-

kicsekkolás

A rendezvény programfüzet letölthető az alábbi linkről: Letöltés